ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Οι εδώ αναφερόμενες τιμές των εισιτηρίων για κάθε ναύλο και διαδρομή έχουν προκύψει κατόπιν έκπτωσης επί της αρχικής τιμής. Η τροποποίηση των αναγραφόμενων τιμών παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της Levante Ferries. Οι τιμές δύναται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΚΥΛΛΗΝΗ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΤΙΜΗ
Μετάβαση Συνολική τιμή με έκπτωση επιστροφής
Κανονικό (ανά επιβάτη)
9.10€
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικό, Ν.Α.Τ.
5,50€
Παιδικό (έως 5 ετών)
0,00€
Αυτοκίνητα Ι.Χ.
29,90€
50€
Μοτοσυκλέτες
8,20€
14.80€
Μοτοσυκλέτες (>250 cc)
12,80€
23.10€
Φορτηγά
9,60€ Τιμή μέτρου
Camper
9,60€ Τιμή μέτρου
Ομαδικές εκδρομές
Κατόπιν συνεννόησης
ΚΥΛΛΗΝΗ - ΠΟΡΟΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ) ΤΙΜΗ
Μετάβαση Συνολική τιμή με έκπτωση επιστροφής
Κανονικό (ανά επιβάτη)
9,80€
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικό, Ν.Α.Τ.
5,80€
Παιδικό (έως 5 ετών)
0,00€
Αυτοκίνητα Ι.Χ.
38,70€
69,70€
Μοτοσυκλέτες
9,50€
17,10€
Μοτοσυκλέτες (>250 cc)
14,00€
25,20€
Φορτηγά
11,80€ Τιμή μέτρου
Camper
11,80€ Τιμή μέτρου
Ομαδικές εκδρομές
Κατόπιν συνεννόησης
ΠΑΤΡΑ - ΣΑΜΗ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ) ΤΙΜΗ
Μετάβαση
Κανονικό (ανά επιβάτη)
15.10€
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικό, Ν.Α.Τ.
7,55€
Παιδικό (έως 5 ετών)
0,00€
Αυτοκίνητα Ι.Χ.
49,80€
Μοτοσυκλέτες
16,80€
Μοτοσυκλέτες (>250 cc)
18,80€
Φορτηγά
13,00€ Τιμή μέτρου
Camper
13,00€ Τιμή μέτρου
Ομαδικές εκδρομές
Κατόπιν συνεννόησης
ΠΑΤΡΑ-ΠΙΣΑΕΤΟΣ (ΙΘΑΚΗ) ΤΙΜΗ
Μετάβαση
Κανονικό (ανά επιβάτη)
15.10€
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικό, Ν.Α.Τ.
7,55€
Παιδικό (έως 5 ετών)
0,00€
Αυτοκίνητα Ι.Χ.
52,90€
Μοτοσυκλέτες
17,80€
Μοτοσυκλέτες (>250 cc)
19,80€
Φορτηγά
13,00€ Τιμή μέτρου
Camper
13,00€ Τιμή μέτρου
Ομαδικές εκδρομές
Κατόπιν συνεννόησης
ΣΑΜΗ - ΠΙΣΑΕΤΟΣ (ΙΘΑΚΗ) ΤΙΜΗ
Μετάβαση
Κανονικό (ανά επιβάτη)
2,20€
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικό, Ν.Α.Τ.
1,10€
Παιδικό (έως 5 ετών)
0,00€
Αυτοκίνητα Ι.Χ.
9,70€
Μοτοσυκλέτες
5,00€
Μοτοσυκλέτες (>250 cc)
6,00€
Φορτηγά
5,55€ Τιμή μέτρου
Camper
5,55€ Τιμή μέτρου
Ομαδικές εκδρομές
Κατόπιν συνεννόησης