ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΚΥΛΛΗΝΗ

Τα δρομολόγια της IONIAN GROUP στη γραμμή Κυλλήνη - Ζάκυνθος εκτελούνται από τα υπερσύγχρονα πλοία μας Fior di Levante, Mare di Levante, Νήσος Κεφαλονιά και Ανδρέας Κάλβος κατ' εναλλαγή. Το πρόγραμμα δρομολογίων των πλοίων δύναται να υπόκειται σε τροποποιήσεις ανάλογα με τις ανάγκες της επιβατικής κίνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια των πλοίων, οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 210-9499400. 

  

24 NOEMΒΡΙΟΥ 2018 μέχρι 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019ΚΥΛΛΗΝΗ προς ΖΑΚΥΝΘΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
07:30, 12:30, 16:30, 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
09:15, 13:00, 16:30, 20:30

 

24 NOEMΒΡΙΟΥ 2018 μέχρι 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019ΖΑΚΥΝΘΟ προς ΚΥΛΛΗΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
05:30, 10:30, 14:30, 18:30
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
07:30, 11:00, 14:45, 18:30

 

25/12/2018 Ημέρα Χριστουγέννων και 01/1/2019 Πρωτοχρονιά θα εκτελεστούν δρομολόγια από Ζάκυνθο στις 09:00 και από Κυλλήνη στις 11:00

26/12/2018, 11/03/2019, 25/03/19 θα εκτελεστούν δρομολόγια Κυριακής.

 

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 μέχρι 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019ΚΥΛΛΗΝΗ προς ΖΑΚΥΝΘΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
07:30, 11:00, 13:00, 17:00, 21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
09:15, 13:00, 17:00, 19:00, 21:00
* ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 25/04/2019 07:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/04/2019 07:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/04/2019 07:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 28/04/2019 11:00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 29/04/2019 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 30/04/2019 07:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00

 

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 μέχρι 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019ΖΑΚΥΝΘΟ προς ΚΥΛΛΗΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
05:30, 08:00, 11:00, 15:00, 19:00
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
07:30, 11:00, 15:00, 17:00, 19:00
* ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 25/04 05:30, 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/04/2019 05:30, 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/04/2019 05:30, 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 19:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 28/04/2019 09:00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 29/04/2019 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 30/04/2019 05:30, 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00

 

17/06/2019 Ημέρα Αγίου Πνεύματος, θα εκτελεστούν δρομολόγια Κυριακής.

12/05/2019, 19/05/2019, 26/05/2019 και 16/06/2019 δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια από ΖΑΚΥΝΘΟ στις 17:00 και από ΚΥΛΛΗΝΗ στις 19:00.

 

28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 μέχρι 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019ΚΥΛΛΗΝΗ προς ΖΑΚΥΝΘΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
07:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
09:30, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00

 

28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 μέχρι 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019ΖΑΚΥΝΘΟ προς ΚΥΛΛΗΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
05:30, 08:00, 10:30, 13:00, 15:00, 19:00
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
07:30, 10:30, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00

 

19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 μέχρι 06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019ΚΥΛΛΗΝΗ προς ΖΑΚΥΝΘΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
07:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00

 

19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 μέχρι 06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019ΖΑΚΥΝΘΟ προς ΚΥΛΛΗΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
05:30, 08:00, 10:30, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00

 

24/08/2019 το δρομολόγιο των 21:00 από ΚΥΛΛΗΝΗ θα εκτελεστεί στις 20:45. Επιπλέον θα εκτελεστούν δρομολόγια από Ζάκυνθο στις 21:30 και στις 22:30 και από Κυλλήνη στις 23:15, στις 25/08/2019  θα εκτελεστεί επιπλέον δρομολόγιο στις 00:15.

20/07/2019 και 27/07/2019 δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια από ΖΑΚΥΝΘΟ στις 17:00 και από ΚΥΛΛΗΝΗ στις 19:00.

 

07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 μέχρι 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019ΚΥΛΛΗΝΗ προς ΖΑΚΥΝΘΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
07:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
09:30, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00

 

07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 μέχρι 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019ΖΑΚΥΝΘΟ προς ΚΥΛΛΗΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
05:30, 08:00, 10:30, 13:00, 15:00, 19:00
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
07:30, 10:30, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00

 

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 μέχρι 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019ΚΥΛΛΗΝΗ προς ΖΑΚΥΝΘΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
07:30, 11:00, 13:00, 17:00, 21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
09:15, 13:00, 17:00, 19:00, 21:00

 

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 μέχρι 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019ΖΑΚΥΝΘΟ προς ΚΥΛΛΗΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
05:30, 08:00, 11:00, 15:00, 19:00
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
07:30, 11:00, 15:00, 17:00, 19:00

 

06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 μέχρι 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019ΚΥΛΛΗΝΗ προς ΖΑΚΥΝΘΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
07:30, 12:30, 16:30, 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
09:15, 13:00, 16:30, 20:30

 

06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 μέχρι 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019ΖΑΚΥΝΘΟ προς ΚΥΛΛΗΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
05:30, 10:30, 14:30, 18:30
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
07:30, 11:00, 14:45, 18:30

 

28/10/2018 Θα εκτελεστούν δρομολόγια Κυριακής.