ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΚΥΛΛΗΝΗ

 

10/4 μέχρι 23/4/2017ΚΥΛΛΗΝΗ προς ΖΑΚΥΝΘΟ
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
07:15, 10:15, 12:30, 17:00, 19:15, 21:00
 ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
 07:15, 10:15, 12:30, 15:15, 17:00, 19:15,  21:00
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
07:15, 10:15, 12:30, 15:15, 17:00, 19:15, 21:00
 ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
07:15, 10:15, 12:30, 15:15, 17:00, 19:15, 21:00 
 ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06:30, 07:15, 10:15, 12:30, 15:15, 17:00, 19:15, 21:00 
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
07:15, 10:15, 12:30, 15:15, 17:00, 21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
11:00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
08:00, 10:15, 12:30, 15:15, 17:00, 19:15, 21:00
ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ μέχρι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
07:15, 10:15, 12:30, 15:15, 17:00, 19:15, 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
07:15, 10:15, 12:30, 15:15, 17:00, 21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
08:00, 10:15, 12:30, 15:15, 17:00, 19:15, 21:00

 

 

 

 

 

10/4 μέχρι 23/4/2017ΖΑΚΥΝΘΟ προς ΚΥΛΛΗΝΗ 
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
05:30, 08:15, 10:30, 14:45, 17:15, 19:00
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
 05:30, 08:15, 10:30, 12:45, 14:45, 17:15, 19:00
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
05:30, 08:15, 10:30, 12:45, 14:45, 17:15, 19:00
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
05:30, 08:15, 10:30, 12:45, 14:45, 17:15, 19:00 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 04:45, 05:30, 08:15, 10:30, 12:45, 14:45, 17:15, 19:00 
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
05:30, 08:15, 10:30, 12:45, 14:45, 19:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
09:00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
06:00, 08:15, 10:30, 12:45, 14:45, 17:15, 19:00
ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ μέχρι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
05:30, 08:15, 10:30, 12:45, 14:45, 17:15, 19:00
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
05:30, 08:15, 10:30, 12:45, 14:45, 19:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
06:00, 08:15, 10:30, 12:45, 14:45, 17:15, 19:00

  

24/4 μέχρι 2/7/2017ΚΥΛΛΗΝΗ προς ΖΑΚΥΝΘΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
07:15, 12:30, 17:00, 21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
08:45, 13:00, 17:00, 21:00

 

24/4 μέχρι 2/7/2017ΖΑΚΥΝΘΟ προς ΚΥΛΛΗΝΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
05:30, 10:30, 14:45, 19:00
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
06:45, 11:00, 14:45, 19:00

Δευτέρα 01/05/2017 Πρωτομαγιά, θα εκτελεστούν δρομολόγια Κυριακής και Αργιών.

Δευτέρα 05/06/2017 Αγίου Πνεύματος, θα εκτελεστούν δρομολόγια Κυριακής και Αργιών

3/7 μέχρι 3/9/2017ΚΥΛΛΗΝΗ προς ΖΑΚΥΝΘΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
07:15, 12:30, 17:00, 21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
08:00, 12:30, 17:00, 21:00

 

3/7 μέχρι 3/9/2017ΖΑΚΥΝΘΟ προς ΚΥΛΛΗΝΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
05:30, 10:30,14:45, 19:00
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
06:00, 10:30, 14:45, 19:00

 

 

24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥΚΥΛΛΗΝΗ προς ΖΑΚΥΝΘΟ
ΠΕΜΠΤΗ
06:30, 07:15, 10:15, 12:30, 15:15, 17:00,  21:00, 23:45, 00:30

 

 

24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥΖΑΚΥΝΘΟ προς ΚΥΛΛΗΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ
04:45, 05:30, 08:15, 10:30, 12:45, 14:45, 19:15, 22:00, 22:30