ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΚΥΛΛΗΝΗ

Στα πλαίσια της Κοινοπραξίας πλοίων τα δρομολόγια εκτελούνται εκ περιτροπής από τα πλοία Fior di Levante, Mare di Levante, Ανδρέας Κάλβος και Διονύσιος Σολωμός.

Ο προγραμματισμός της δρομολόγησης πλοίων ενδέχεται να αλλάζει σύμφωνα με τις ανάγκες της επιβατικής κίνησης. Για επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με τον προγραμματισμό των πλοίων, επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 210 94 99 400.

12/5 μέχρι 2/7/2017ΚΥΛΛΗΝΗ προς ΖΑΚΥΝΘΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
07:15, 10:15, 13:00, 15:15, 17:00, 19:15, 21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
08:45, 10:15, 13:00, 17:00, 19:15, 21:00

 

12/5 μέχρι 2/7/2017ΖΑΚΥΝΘΟ προς ΚΥΛΛΗΝΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
05:30, 08:15, 10:30, 12:45, 15:00, 17:15, 19:00
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
06:45, 08:30, 11:00, 15:00, 17:15, 19:00

Δευτέρα 05/06/2017 Αγίου Πνεύματος, θα εκτελεστούν δρομολόγια Κυριακής και Αργιών

 

3/7 μέχρι 3/9/2017ΚΥΛΛΗΝΗ προς ΖΑΚΥΝΘΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
07:15, 10:15, 13:00, 15:15,  17:00, 19:15, 21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
08:00, 10:15, 13:00, 15:15, 17:00, 19:15, 21:00

 

3/7 μέχρι 3/9/2017ΖΑΚΥΝΘΟ προς ΚΥΛΛΗΝΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
05:30, 08:15, 10:30, 12:45, 15:00, 17:15, 19:00
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
06:00, 08:15, 10:30, 12:45, 15:00, 17:15, 19:00

 

24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥΚΥΛΛΗΝΗ προς ΖΑΚΥΝΘΟ
ΠΕΜΠΤΗ
06:30, 07:15, 10:15, 13:00, 15:15, 17:00,  21:00, 23:45, 00:30

 

24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥΖΑΚΥΝΘΟ προς ΚΥΛΛΗΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ
04:45, 05:30, 08:15, 10:30, 12:45, 15:00, 19:15, 22:00, 22:30

 

4/9 μέχρι 31/10/2017ΖΑΚΥΝΘΟ προς ΚΥΛΛΗΝΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
05:30, 10:30, 15:00, 19:00
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
06:45, 11:00, 15:00, 19:00

 

4/9 μέχρι 31/10/2017ΚΥΛΛΗΝΗ προς ΖΑΚΥΝΘΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
07:15, 13:00, 17:00, 21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
08:45, 13:00, 17:00, 21:00

Την 28η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια Κυριακής και Αργιών.