ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΚΥΛΛΗΝΗ

Στα πλαίσια της Κοινοπραξίας πλοίων τα δρομολόγια εκτελούνται εκ περιτροπής από τα πλοία Fior di Levante, Mare di Levante, Ανδρέας Κάλβος και Διονύσιος Σολωμός.

Ο προγραμματισμός της δρομολόγησης πλοίων ενδέχεται να αλλάζει σύμφωνα με τις ανάγκες της επιβατικής κίνησης. Για επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με τον προγραμματισμό των πλοίων, επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 210 94 99 400.

 

3/7 μέχρι 3/9/2017ΚΥΛΛΗΝΗ προς ΖΑΚΥΝΘΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
07:15, 10:15, 13:00, 15:15,  17:00, 19:15, 21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
08:00, 10:15, 13:00, 15:15, 17:00, 19:15, 21:00

 

3/7 μέχρι 3/9/2017ΖΑΚΥΝΘΟ προς ΚΥΛΛΗΝΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
05:30, 08:15, 10:30, 12:45, 15:00, 17:15, 19:00
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
06:00, 08:15, 10:30, 12:45, 15:00, 17:15, 19:00

 

24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥΚΥΛΛΗΝΗ προς ΖΑΚΥΝΘΟ
ΠΕΜΠΤΗ
06:30, 07:15, 10:15, 13:00, 15:15, 17:00,  21:00, 23:45, 00:30

 

24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥΖΑΚΥΝΘΟ προς ΚΥΛΛΗΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ
04:45, 05:30, 08:15, 10:30, 12:45, 15:00, 19:15, 22:00, 22:30

 

4/9 μέχρι 31/10/2017ΚΥΛΛΗΝΗ προς ΖΑΚΥΝΘΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
07:15, 13:00, 17:00, 21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
08:45, 13:00, 17:00, 21:00

 

4/9 μέχρι 31/10/2017ΖΑΚΥΝΘΟ προς ΚΥΛΛΗΝΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι ΣΑΒΒΑΤΟ
05:30, 10:30, 15:00, 19:00
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
06:45, 11:00, 15:00, 19:00

Την 28η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια Κυριακής και Αργιών.