Ευκαιρίες Καριέρας

Εάν είστε ναυτικός και ενδιαφέρεστε να εργαστείτε σε κάποιο από τα πλοία της Levante Ferries, μπορείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα:

  • στην ηλεκτρονική διεύθυνση seamen_hr@levanteferries.com ή
  • να το ταχυδρομήσετε στη διεύθυνση:

LEVANTE FERRIES N.E.
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Λεωφόρος Θησέως 280, 176 75
Καλλιθέα


Όλα τα βιογραφικά σημειώματα αξιολογούνται με βάση τις ανάγκες της εταιρείας και εξετάζονται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές συνεργασίες.