ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο των οδηγιών των Ελληνικών Αρχών, από τις 5 Ιουλίου 2021...

Η Levante Ferries Group σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης, έπειτα από...

Η Levante Ferries Group, ανακοινώνει τα θερινά της δρομολόγια όπως έχουν εγκριθεί...

Όπως είναι γνωστό από τις ενέργειες και ενημερώσεις της εταιρείας μας, δυστυχώς δύο συνεργάτες μας ναυτικοί, από τα...

Έπειτα από την αποκατάσταση της βλάβης στο...