04/11/2020 | Μη εκτέλεση επιδοτούμενου δρομολογίου

Η εταιρεία ΙΟΝΙΣΣΟΣ ΦΕΡΡΙΣ ΙΙΙ Ν.Ε. ενημερώνει ότι σήμερα 4 Νοεμβρίου 2020, δε θα εκτελεστεί το δρομολόγιο Ιθάκη - Σάμη - Πάτρα - Σάμη – Ιθάκη από το πλοίο Fior Di Levante (Ν.Π.12207). Οι επιβάτες και επαγγελματίες ενημερώθηκαν εγκαίρως.

Για πληροφορίες αναφορικά με τα επερχόμενα δρομολόγια στη γραμμή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα παρακάτω τηλέφωνα:

Κυλλήνη 26230 92200 και 26230 92080 | Πόρος 26740 72450 | Αργοστόλι 26710 25500 | Πάτρα 2610 240000 | Ιθάκη 26740 33453 | Κεντρικές κρατήσεις 210 9499400