01/06/2020 | Μειωμένοι ναύλοι στις δρομολογιακές γραμμές της Levante Ferries

Η Levante Ferries Group ενημερώνει ότι, με την εφαρμογή της σχετικής τροπολογίας για τη μείωση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους, από 24% σε 13%, οι νέοι μειωμένοι ναύλοι στις δρομολογιακές γραμμές που εξυπηρετεί η εταιρεία διαμορφώνονται βάσει του παρακάτω πίνακα:

Γραμμή

Προηγούμενος ναύλος (ανά επιβάτη)

Νέος ναύλος (ανά επιβάτη)

ΚΥΛΛΗΝΗ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ

10,40 €

9,50 €

ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ

11,50 €

10,50 €

ΚΥΛΛΗΝΗ – ΙΘΑΚΗ

15,10 €

13,80 €

ΠΟΡΟΣ – ΙΘΑΚΗ

8,50 €

7,75 €

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το www.levanteferries.comή να απευθυνθούν στα παρακάτω τηλέφωνα:

Κυλλήνη 26230 92200 και 26230 92080

Πόρος 26740 72450

Αργοστόλι 26710 25500

Πάτρα 2610 240000

Ιθάκη 26740 33453

Κεντρικές κρατήσεις 210 9499400