ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Οι εδώ αναφερόμενες τιμές των εισιτηρίων για κάθε ναύλο και διαδρομή έχουν προκύψει κατόπιν έκπτωσης επί της αρχικής τιμής. Η τροποποίηση των αναγραφόμενων τιμών παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της Levante Ferries. Οι τιμές δύναται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΚΥΛΛΗΝΗ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΤΙΜΗ
Μετάβαση Συνολική τιμή με έκπτωση επιστροφής
Κανονικό (ανά επιβάτη)
10,40€
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικό, Ν.Α.Τ.
6,00€
Παιδικό (έως 5 ετών)
0,00€
Αυτοκίνητα Ι.Χ.
37,00€
59€
Μοτοσυκλέτες
9,50€
Μοτοσυκλέτες (>250 cc)
13,80€
Φορτηγά
10,80€ Τιμή μέτρου
Camper
10,80€ Τιμή μέτρου
Ομαδικές εκδρομές
Κατόπιν συνεννόησης
** Η έκπτωση επιστροφής δεν θα εφαρμόζεται από 29/06/2020 έως 15/09/2020
ΚΥΛΛΗΝΗ - ΠΟΡΟΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ) ΤΙΜΗ
Μετάβαση Συνολική τιμή με έκπτωση επιστροφής
Κανονικό (ανά επιβάτη)
11,50€
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικό, Ν.Α.Τ.
6,50€
Παιδικό (έως 5 ετών)
0,00€
Αυτοκίνητα Ι.Χ.
42,00€
77,00€
Μοτοσυκλέτες
10,80€
Μοτοσυκλέτες (>250 cc)
14,80€
Φορτηγά
11,80€ Τιμή μέτρου
Camper
11,80€ Τιμή μέτρου
Ομαδικές εκδρομές
Κατόπιν συνεννόησης
** Η έκπτωση επιστροφής δεν θα εφαρμόζεται από 29/06/2020 έως 15/09/2020
ΠΑΤΡΑ - ΣΑΜΗ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ) ΤΙΜΗ
Μετάβαση
Κανονικό (ανά επιβάτη)
15.10€
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικό, Ν.Α.Τ.
7,55€
Παιδικό (έως 5 ετών)
0,00€
Αυτοκίνητα Ι.Χ.
49,80€
Μοτοσυκλέτες
16,80€
Μοτοσυκλέτες (>250 cc)
18,80€
Φορτηγά
13,00€ Τιμή μέτρου
Camper
13,00€ Τιμή μέτρου
Ομαδικές εκδρομές
Κατόπιν συνεννόησης
ΠΑΤΡΑ-ΠΙΣΑΕΤΟΣ (ΙΘΑΚΗ) ΤΙΜΗ
Μετάβαση
Κανονικό (ανά επιβάτη)
15.10€
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικό, Ν.Α.Τ.
7,55€
Παιδικό (έως 5 ετών)
0,00€
Αυτοκίνητα Ι.Χ.
52,90€
Μοτοσυκλέτες
17,80€
Μοτοσυκλέτες (>250 cc)
19,80€
Φορτηγά
13,00€ Τιμή μέτρου
Camper
13,00€ Τιμή μέτρου
Ομαδικές εκδρομές
Κατόπιν συνεννόησης
ΣΑΜΗ - ΠΙΣΑΕΤΟΣ (ΙΘΑΚΗ) ΤΙΜΗ
Μετάβαση
Κανονικό (ανά επιβάτη)
2,20€
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικό, Ν.Α.Τ.
1,10€
Παιδικό (έως 5 ετών)
0,00€
Αυτοκίνητα Ι.Χ.
9,70€
Μοτοσυκλέτες
5,00€
Μοτοσυκλέτες (>250 cc)
6,00€
Φορτηγά
5,55€ Τιμή μέτρου
Camper
5,55€ Τιμή μέτρου
Ομαδικές εκδρομές
Κατόπιν συνεννόησης
ΚΥΛΛΗΝΗ - ΙΘΑΚΗ(ΠΙΣΑΕΤΟΣ) ΤΙΜΗ
Μετάβαση
Κανονικό (ανά επιβάτη)
15,10€
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικό, Ν.Α.Τ.
7,55€
Παιδικό (έως 5 ετών)
0,00€
Αυτοκίνητα Ι.Χ.
48,00€
Μοτοσυκλέτες
11,00€
Μοτοσυκλέτες (>250 cc)
15,00€
Φορτηγά
12,50€ Τιμή μέτρου
Camper
12,50€ Τιμή μέτρου
Ομαδικές εκδρομές
Κατόπιν συνεννόησης
ΠΟΡΟΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ) - ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) ΤΙΜΗ
Μετάβαση
Κανονικό (ανά επιβάτη)
8,50€
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικό, Ν.Α.Τ.
5,20€
Παιδικό (έως 5 ετών)
0,00€
Αυτοκίνητα Ι.Χ.
14,00€
Μοτοσυκλέτες
7,00€
Μοτοσυκλέτες (>250 cc)
8,00€
Φορτηγά
8,00€ Τιμή μέτρου
Camper
8,00€ Τιμή μέτρου
Ομαδικές εκδρομές
Κατόπιν συνεννόησης
ΣΑΜΗ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ) - ΚΥΛΛΗΝΗ ΤΙΜΗ
Μετάβαση Συνολική τιμή με έκπτωση επιστροφής
Κανονικό (ανά επιβάτη)
11,50€
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικό, Ν.Α.Τ.
6,50€
Παιδικό (έως 5 ετών)
0,00€
Αυτοκίνητα Ι.Χ.
42,00€
77,00€
Μοτοσυκλέτες
10,80€
Μοτοσυκλέτες (>250 cc)
14,80€
Φορτηγά
11,80€ Τιμή μέτρου
Camper
11,80€ Τιμή μέτρου
Ομαδικές εκδρομές
Κατόπιν συνεννόησης
** Η έκπτωση επιστροφής δεν θα εφαρμόζεται από 29/06/2020 έως 15/09/2020