COVID-19 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εδώ θα βρείτε όλες τις ενημερώσεις, τις ισχύουσες οδηγίες καθώς και τα απαραίτητα λόγω του COVID-19 έγγραφα για τα ταξίδι σας με την Levante Ferries.

Στο πλαίσιο των οδηγιών των Ελληνικών Αρχών από τις 13 Σεπτεμβρίου 2021 για την επιβίβαση ενήλικων επιβατών και ανηλίκων ηλικίας 12 ετών και άνω στα πλοία μας για όλες τις μετακινήσεις, ανεξαρτήτως προορισμού, απαιτείται η προσκόμιση των ακολούθων παραστατικών ανά κατηγορία:

1. Νοσήσαντες: Βεβαίωση νόσησης από τον κορωνοϊό Covid-19. που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. Εάν δεν πληροίτε το παραπάνω χρονικό διάστημα, ακολουθείτε μια από τις επόμενες κατηγορίες 3 ή 4  και προσκομίζετε συμπληρωμένο Έντυπο Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας.

2. Εμβολιασθέντες: Πιστοποιητικό εμβολιασμού (στο οποίο να αποδεικνύεται ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εμβολιασμού τουλάχιστον 14 ημέρες πριν το προγραμματισμένο ταξίδι). Εάν δεν πληροίτε το παραπάνω χρονικό διάστημα, ακολουθείτε μια από τις επόμενες κατηγορίες 3 ή 4  και προσκομίζετε συμπληρωμένο Έντυπο Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας .

3. Διαγνωσθέντες με αρνητικό αποτέλεσμα σε εργαστηριακό έλεγχο με PCR test, εντός 72 ωρών πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι. Επίδειξη σχετικής βεβαίωσης και συμπληρωμένο Έντυπο Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας.

4. Διαγνωσθέντες με αρνητικό αποτέλεσμα σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού - Rapid test, εντός 48ωρών πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι. Επίδειξη σχετικής βεβαίωσης και συμπληρωμένο Έντυπο Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ανήλικοι επιβάτες από τεσσάρων (4) έως και ένδεκα (11) ετών δύνανται να μετακινούνται και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που πραγματοποιείται έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. 
Προσοχή η συμπλήρωση της βεβαίωσης του αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) διενεργείται:

 • είτε ηλεκτρονικά με τη χρήση των κωδικών taxis net και του Α.Μ.Κ.Α., μέσω τις  ιστοσελίδας self-testing.gov.gr
 • είτε με τη χειρόγραφη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου, κατόπιν εκτύπωσης, το οποίο είναι αναρτημένο μόνο  στην ιστοσελίδα σε ψηφιακή μορφή

Για την αποφυγή καθυστερήσεων, παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέρχονται στα λιμάνια για την επιβίβασή τους τουλάχιστον μια ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και να διαθέτουν πρόχειρα προς επίδειξη στοιχεία που τεκμηριώνουν την ταυτοπροσωπία τους.

Στο πλαίσιο των οδηγιών των Ελληνικών Αρχών για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID-19, όλοι οι επιβάτες είναι υποχρεωτικό να συμπληρώνουν το «Ερωτηματολόγιο Δημόσιας Υγείας» και να το παραδίδουν στον αρμόδιο οικονομικό αξιωματικό του πλοίου μαζί με το εισιτήριό τους, κατά την επιβίβασή τους, πριν από την αναχώρηση του πλοίου. Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Μάθετε πως προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους άλλους από τον κορωνοϊό

Η LEVANTE FERRIES προκειμένου να μην αντιμετωπίσει κανένα θέμα στη λειτουργία της λόγω του νέου κορονοϊού COVID-19, έχει λάβει έγκαιρα όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα αντιμετώπισής  του, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων, την αδιάλειπτη τροφοδοσία τους και τη διασφάλιση της επικοινωνίας των νησιών μας με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Η LEVANTE FERRIES, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την ασφάλεια και υγεία των επιβατών, συνεργατών και ναυτικών της, εκπόνησε και εφάρμοσε στα πλοία της ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Αντιμετώπισης του νέου κορονοϊού COVID-19, με βάση τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ICS).

Έτσι, σήμερα, όλα τα πληρώματα της LEVANTE FERRIES έχουν τη σωστή ενημέρωση για την έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων του COVID-19 και σαφείς οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν στη περίπτωση εμφάνισης τυχόν συμπτωματικού κρούσματος εν πλω, με στόχο τον περιορισμό της μόλυνσης και τη προστασία του πληρώματος και των επιβατών. 

Η LEVANTE FERRIES, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, συμμετέχει ενεργά στη συλλογική προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού COVID-19 και εφαρμόζει πάνω στα πλοία της όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας και πρόληψης. Πιο συγκεκριμένα: 

 • Οι ήδη επιμελείς καθαρισμοί στα πλοία της γίνονται συχνότεροι και εντατικότεροι. Επιπλέον πραγματοποιείται τακτική απολύμανση όλων των κοινόχρηστων χώρων και μονάδων κλιματισμού των πλοίων της.
 • Διενεργείται συχνός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων.
 • Γίνεται συχνός καθαρισμός και απολύμανση όλων των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά, (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, βρύσες κλπ) με αντισηπτικά διαλύματα.
 • Έχει δώσει αυστηρές οδηγίες αποφυγής του συγχρωτισμού πάνω στα πλοία της. Να αποφεύγονται οι άσκοπες επαφές μελών πληρώματος, πληρώματος-επιβατών και επιβατών μεταξύ τους, κατά την παραμονή τους σε ένα από τα σαλόνια μας ή κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους από το πλοίο.
 • Συμμορφώνεται με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως εκάστοτε ισχύουν.
 • Έχει ζητήσει από τους ναυτικούς της να τηρούν σχολαστικά όλους τους Κανόνες Υγιεινής, ιδιαίτερα όσον αφορά στο σωστό πλύσιμο των χεριών τους.
 • Έχει συστήσει μια Ομάδα Δράσης (Task Force) πάνω σε κάθε πλοίο του Ομίλου, αποτελούμενη από τον Πλοίαρχο, τον Ύπαρχο και τον Αρχιθαλαμηπόλο, με σκοπό την αντιμετώπιση τυχόν κρούσματος από τον νέο κορονοϊό εν πλω.
 • Έχει εφαρμόσει ένα Σύστημα Ελέγχου Προ-επιβίβασης με σκοπό την αναγνώριση επιβατών ή πληρώματος με ύποπτα συμπτώματα, και την απαγόρευση επιβίβασής τους στο πλοίο.
 • Αν τα συμπτώματα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του πλου, έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες στους αξιωματικούς και τα μέλη του πληρώματος σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού και την απομόνωση του ατόμου σε ειδικό χώρο στο πλοίο και ιχνηλάτησης όλων των (στενών και περιστασιακών) επαφών του, στις οποίες θα δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες για παρακολούθηση της υγείας τους τις επόμενες 14 ημέρες.
 • Γίνεται ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τωνεπιβατών και πληρωμάτων σχετικά με τα συμπτώματα της λοίμωξης, τα μέτρα πρόληψης και τους κανόνες υγιεινής, μέσα από ενημερωτικά πόστερ.
 • Έχει εξοπλίσει όλα τα πλοία της με τα προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας (μάσκες και γάντια μιας χρήσης), καθαριστικά και αντισηπτικά διαλύματα.

Όλοι εμείς στη LEVANTE FERRIES σας διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για την ασφάλεια τη δική σας και τη δική μας και ζητάμε τη κατανόηση και συνεργασία σας. Μαζί θα νικήσουμε τον κορονοϊό και σύντομα θα ταξιδεύουμε ξανά μαζί, χωρίς εμπόδια, στα πανέμορφα νησιά μας!

Πατήστε εδώ για να δείτε οπτικοποιημένες τις οδηγίες προστασίας